V BITCOIN DATA budujeme silné a trvácne vzťahy s klientmi a partnermi, založené na dôvere. Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Veríme, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete musia byť uchovávané v tajnosti a používané zodpovedným spôsobom.

Tento dokument má za cieľ opísať náš prístup a postupy pri ochrane osobných údajov a ponúknuť informácie o tom, ako a prečo zbierame, používame, spracúvame, chránime alebo zdieľame Vaše osobné údaje pri Vašej návšteve www.bitcoindata.org a pri nákupe alebo predaji „virtuálnych mien“. Záleží nám na zabezpečení transparentnosti nakladania s osobnými údajmi. V BITCOIN DATA dodržiavame požiadavky Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPR”) ako aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

NÁŠ PRÍSTUP

Nezverejníme ani nescudzíme žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Takéto údaje budú použité výhradne na interné účely a na dodržiavanie právnych predpisov. Na pochopenie spôsobu využívania našej internetovej stránky a pre optimalizáciu užívateľskej skúsenosti ukladáme vo Vašom prehliadači súbory Cookies.

Princípy, ktoré dodržiavame:

 • Zbierame, používame, spracúvame a chránime osobné údaje v súlade so zákonnými požiadavkami
 • Nepoužívame Vaše údaje na iné účely, než sú špecifikované v tejto Ochrane osobných údajov
 • Nezbierame viac informácií, než je nevyhnutné

ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Spoločnosť: BITCOIN DATA s.r.o.

Addresa: Močarianska 3, Michalovce 071 01, Slovenská republika

Kontakt: privacy@bitcoindata.org

AKCEPTÁCIA „OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“

Vstupom a využívaním našich služieb potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami „Ochrany osobných údajov“. Ak budeme potrebovať Váš súhlas na spracovanie osobných údajov, požiadame Vás o udelenie súhlasu na zber, používanie a odhalenie Vašich osobných údajov na špecifické činnosti. Ďalšie informácie k tejto „Ochrane osobných údajov“ môžu byť poskytnuté v momente zberu osobných údajov. Tieto oznámenia môžu doplniť alebo objasniť naše postupy alebo Vám môžu poskytnúť ďalšie možnosti ako budeme spracúvať Vaše osobné údaje.

Ak nesúhlasíte alebo Vám nevyhovuje niektorý aspekt tejto „Ochrany osobných údajov“, mali by ste okamžite ukončiť vstup a používanie našich Služieb.

ČO ROBÍME S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Osobný údaj je údaj, ktorý môže byť použitý na priamu alebo nepriamu identifikáciu, prípadne na kontaktovanie. Tento dokument pokrýva všetky osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne zveríte alebo ktoré získame od našich partnerov.

Môžete byť požiadaní o poskytnutie osobných údajov, kedykoľvek ste v kontakte s BITCOIN DATA. BITCOIN DATA môže tiež kombinovať Vaše osobné údaje s ďalšími informáciami na poskytnutie a zlepšenie produktov, služieb a obsahu.

Nepoužijeme Vaše osobné údaje inak ako je to uvedené v tomto dokumente.

Informácie, ktoré nám poskytujete pri využívaní našich internetových stránok a/alebo služieb

Zbierame Vaše osobné údaje za účelom poskytnutia našich služieb. Ak vyžadujeme nejaký osobný údaj, je táto informácia požadovaná zákonom alebo je relevantnou za iným účelom. Akákoľvek informácia, ktorú nám poskytnete a nevyžadovali sme ju, je dobrovoľná. Je na Vašom rozhodnutí, či nám poskytnete požadovaný typ osobných údajov, ale je možné, že nebudeme schopní poslúžiť Vám dostatočne efektívne alebo Vám ponúknuť všetky naše služby ak sa rozhodnete nezdieľať s nami určité informácie.

Napríklad, zbierame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vykonanie transakcie. Zbierame tiež osobné údaje keď využívate naše služby alebo žiadate informáciu o našich službách, prihlásite sa k marketingovej komunikácii alebo požadujete podporu. Môžeme tieto údaje použiť v kombinácii s inými údajmi, ktoré zbierame v súlade s týmto dokumentom.

Zbierame nasledovné typy údajov:

 • Osobné Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, dátum narodenia/rodné číslo, národnosť, pohlavie, podpis, faktúry, fotografie, telefónne čísla, adresy a email.
 • Formálne Identifikačné údaje: DIČ, číslo pasu, číslo vodičského oprávnenia, číslo občianskeho preukazu, fotografie preukazov
 • Finančné údaje: údaje ohľadom transakcií a daňová identifikácia, detaily bankového účtu
 • Transakčné údaje: Údaje o transakciách, ktoré robíte za využitia našich služieb, ako meno príjemcu, suma, časový odtlačok alebo číslo virtuálnej peňaženky
 • Údaje o zamestnaní: sídlo, pracovná pozícia a/alebo popis pozície.
 • Online identifikátory: geo-lokačné údaje, údaje o prehliadači a IP adresy
 • Údaje o používaní služieb: odpovede v prieskumoch, informácie podané za účelom technickej podpory, príspevky na sociálnych sieťach, autentifikačné údaje, „clickstream“ dáta.
 • Cookies: My ako aj naši partneri, ako reklamní a analytickí partneri využívame Cookies a iné technológie pre poskytnutie funkcionality a na rozpoznanie Vás cez rôzne služby a zariadenia. Pre bližšie informácie čítajte Cookies, kde Vám poskytujeme bližšie informácie ako ovládať prípadne vypnúť Cookies.

Informácie, ktoré automaticky zbierame, keď navštívite našu internetovú stránku alebo využijete naše služby.

Môžeme automaticky spracúvať údaje z Vašich zariadení, keď využívate našu stránku a/alebo služby. Na základe týchto údajov nemusíte byť priamo identifikovateľní, avšak môže obsahovať špecifické informácie o Vašom zariadení.

Informácie, ktoré o Vás získavame od tretích osôb

Za účelom zlepšovania našich služieb, môžeme získavať informácie z vyhľadávačov tretích strán týkajúce sa Vašej vyhľadávacej aktivity.

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje zbierame za účelom poskytnutia bezpečných, efektívnych a prispôsobených Služieb. Vo všeobecnosti používame osobné údaje na vytvorenie, vývoj, prevádzkovanie a zlepšovanie našich Služieb, ako aj obsahu a reklamy, prevenciu strát a prevenciu pred podvodmi a možným zneužitím. Tieto dáta môžeme použiť nasledovnými spôsobmi:

 • Na zabezpečenie súladu s legislatívnymi a regulačnými požiadavkami

Niektoré z našich služieb podliehajú zákonom a reguláciám, ktoré od nás vyžadujú zber a používanie Vašich osobných údajov, formálnych identifikačných údajov, finančných údajov, transakčných údajov, údajov o zamestnaní, online identifikátorov a údajov o používaní služieb konkrétnymi spôsobmi. Napríklad, musíme identifikovať a overiť identifikáciu zákazníka využívajúceho naše Služby za účelom súladu s opatreniami na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v rozličných jurisdikciách. Navyše používame aj údaje tretích strán na overenie Vašej identity porovnávaním osobných údajov, ktoré ste nám poskytli s databázami tretích strán a s verejnými údajmi. Následkom neposkytnutia a nemožnosť spracovania Vašich relevantných osobných údajov bude, že nebudeme schopní poskytnúť Vám služby v súlade s legislatívnymi a regulačnými požiadavkami.

 • Na poskytnutie Služieb

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytnutia služieb, o ktoré ste požiadali. Napríklad ak chcete nakúpiť alebo predať digitálnu menu, vyžadujeme určité informácie ako Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a platobné údaje. Bez týchto údajov Vám nemôžeme poskytnúť naše Služby.

 • Na poskytnutie informácií ohľadom Služieb

Zasielame administratívne informácie alebo informácie súvisiace s poskytnutými službami, aby sme Vám poskytli nové informácie ohľadom našich Služieb, informovali Vás o dôležitých bezpečnostných novinkách, alebo Vám poskytli inú informáciu súvisiacu s našimi transakciami.

 • Na poskytnutie zákazníckeho servisu

Spracúvame osobné údaje keď nás kontaktujete pre vyriešenie akýchkoľvek otázok, sporov alebo na odstránenie problémov. Môžeme spracúvať Vaše údaje ako odpoveď na inú zákaznícku požiadavku, ak je to relevantné. Bez spracovania Vašich osobných údajov na tento účel nemôžeme odpovedať na Vaše požiadavky.

 • Na zaistenie kontrol kvality

Spracúvame Vaše osobné údaje na kontrolu kvality a tréning personálu na zabezpečenie kontinuálneho poskytovania presných informácií. Ak by sme nespracúvali osobné údaje na účely kvalitatívnych kontrol, mohli by ste zaznamenať problémy so Službami ako nepresné záznamy o transakciách alebo ďalšie obmedzenia či prerušenia poskytovania Služieb. Základom pre spracúvanie je nevyhnutnosť vykonania našej zmluvnej povinnosti voči Vám. Tieto osobné údaje spracúvame na základe našej zmluvy s Vami.

 • Na zabezpečenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Spracúvame Vaše osobné údaje na zlepšenie, monitorovanie a overenie identity alebo prístupu, na boj proti spamu alebo malware alebo proti bezpečnostným rizikám a na dosiahnutie súladu s platnými predpismi v oblasti bezpečnosti. Rozsah hrozieb na internete sa neustále vyvíja, preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, mať presné, aktuálne a okamžité informácie ohľadom Vášho využívania Služieb. Bez spracúvania Vašich osobných údajov by sme neboli schopní zabezpečiť bezpečnosť našich Služieb. Tieto osobné údaje spracúvame na splnenie našej zákonnej povinnosti.

 • Na účely výskumu a vývoja

Používame Vaše osobné údaje na poskytnutie Služieb, spolu so spracovaním transakcie. Používame Vaše údaje na prepojenie s ďalšími členmi tímu, ak požadujete súčinnosť. Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme lepšie pochopili spôsob akým používate naše Služby. Navyše využívame takéto informácie na prispôsobenie, meranie a zlepšenie našich služieb ako aj obsah a zobrazovanie našich internetových stránok a aplikácií a na vývoj nových Služieb. Bez takéhoto spracúvania nemôžeme zabezpečiť Vaše nerušené užívanie našich služieb. Základom pre takéto spracúvanie je náš oprávnený záujem. Spracúvame Vaše osobné údaje na uspokojovanie našich oprávnených záujmov tak ako je to popísané vyššie.

 • Na zlepšenie užívania našej internetovej stránky

Spracúvame osobné údaje na zlepšovanie osobnej skúsenosti s našou internetovou stránkou a na implementovanie Vašich požiadaviek. Napríklad, nám môžete poskytnúť prístup ku konkrétnym osobným údajom uložených tretími stranami. Bez takéhoto spracúvania nie sme schopní zabezpečiť trvalé nerušené užívanie niektorých alebo všetkých našich Služieb.

 • Na marketingové účely

Na základe Vašej voľby pre konkrétne druhy komunikácie Vám môžeme zasielať marketingovú komunikáciu, aby sme Vás informovali ohľadom udalostí, za účelom cieleného marketingu a na poskytnutie promočných ponúk na základe Vašich volieb. Používame informácie o Vašom využívaní našich Služieb a Vaše kontaktné údaje na marketingovú komunikáciu. Z našej marketingovej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

Nepoužijeme Vaše osobné údaje na iné účely než tie, ktoré sme Vám zverejnili, bez Vášho povolenia. Môžete nás požiadať, aby sme prestali zdieľať Vaše údaje s tretími stranami alebo aby sme Vaše osobné údaje ďalej nepoužívali na akýkoľvek iný účel, ktorý nie je kompatibilný s účelom, na ktorý sme údaje pôvodne získali alebo na ktoré sme následne získali Vaše povolenie. Ak sa rozhodnete obmedziť používanie niektorých Vašich osobných údajov, konkrétne súčasti našich Služieb Vám naďalej nemusia byť dostupné.

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE S TRETÍMI STRANAMI

Venujeme veľkú pozornosť tomu, aby sme dovolili prístup k Vašim údajom iba tým, ktorí skutočne potrebujú Vaše osobné údaje na vykonávanie svojich úloh a povinností. Údaje zdieľame iba s tretími stranami, ktoré majú legitímny účel na prístup k nim. Nikdy Vaše osobné údaje nepredáme ani inak nescudzíme.

Vaše údaje môžeme zdieľať alebo odhaliť tretím stranám pri niektorej z týchto okolností:

 • Zdieľanie s tretími stranami

Zdieľame údaje s tretími stranami, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať, poskytovať, zlepšovať, integrovať, prispôsobovať, podporovať a obchodovať naše Služby.

 • Poskytovatelia služieb

Spolupracujeme s tretími stranami, ako poskytovateľmi služieb na zabezpečenie chodu internetových stránok a vývoj aplikácií, hosting, údržbu, zálohovanie, ukladanie, virtuálnu infraštruktúru, spracúvanie platieb, analýzu a ďalších služieb pre nás, ktoré môžu vyžadovať prístup alebo použitie Vašich informácií. Ak poskytovateľ služieb potrebuje prístup k informáciám o Vás na poskytnutie služby v našom mene, urobí tak na základe našich pokynov, zahrňujúcich politiky a postupy navrhnuté za účelom Vašej ochrany.

 • Naši partneri:

Spolupracujeme s tretími stranami, ktoré nám poskytujú konzultácie, predaj a technické služby na doručenie a implementovanie zákazníckych riešení u našich služieb. Môžeme zdieľať Vaše informácie s týmito tretími stranami v súvislosti s ich službami, ako napríklad pomoc s fakturáciou a zberom údajov a na prispôsobovanie Služieb.

 • Linky na internetové stránky tretích strán

V našich Službách sa môžu vyskytnúť linky, ktoré Vás presmerujú na iné internetové stránky, ktorých „Ochrana osobných údajov“ sa môže líšiť od našej. Ak poskytnete osobné údaje niektorej z internetových stránok týchto tretích osôb, Vaše osobné údaje sa budú spravovať ich „Ochranou osobných údajov“, nie našou. Odporúčame Vám pozorne čítať „Ochranu osobných údajov“ na každej stránke, ktorú navštívite.

 • Súlad s platnými predpismi a vynútenými dožiadaniami, vynútenie našich práv:

Vo výnimočných prípadoch, môžeme zdieľať informácie o Vás s tretími stranami ak veríme, že je to nevyhnutné na (a) dosiahnutie súladu s platnými predpismi a bezpečnostnými požiadavkami, (b) na vynútenie našich zmlúv, podmienok a predpisov ohľadom Služieb, (c) na ochranu bezpečnosti a integrity našich Produktov a Služieb (d) v núdzových prípadoch, kedy veríme, že je potrebné odhaliť informácie, za účelom predchádzania smrti alebo vážnemu zraneniu akejkoľvek osoby.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

AKO

Aj keď implementujeme bezpečnostné opatrenia navrhnuté na ochranu Vašich údajov, žiadny bezpečnostný systém nie je nedobytný ako aj vzhľadom k inherentnej povahe internetu nemôžeme garantovať že údaje budú v absolútnom bezpečí pred zásahom iných, počas prenosu cez internet alebo počas uloženia v našich systémoch.

Príklady bezpečnostných opatrení, ktoré používame:

 • SSL technológie na zabezpečenie plného šifrovania
 • PCI skenovanie na aktívnu ochranu našich serverov pred hackermi a inými narušeniami
 • Šifrované a heslom chránené databázy
 • Antivírusový software

KDE

Vaše dáta sú uložené na našich serveroch v Slovenskej republike, prípadne v iných krajinách, ktorých zákony na ochranu osobných údajov sa môžu líšiť od tých vo Vašej krajine. Vaše údaje ochraňujeme spôsobom uvedeným v tomto dokumente.

NA AKO DLHO

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje záleží od typu informácie, ako je to opísané nižšie. Po takomto čase Vaše údaje buď vymažeme alebo anonymizujeme, ak to nie je možné. Napríklad ak bola informácia uložená v archíve, v tom prípade Vaše informácie bezpečne uložíme a izolujeme pred ďalším používaním do doby, keď bude vymazanie možným.

Informácie o účte : Ukladáme informácie o Vašom účte pokiaľ je tento účet aktívny a na rozumne očakávateľnú dobu po jeho zrušení, pre prípad, že by ste sa rozhodli opätovne využiť naše Služby. Ukladáme tiež niektoré Vaše informácie, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek, na riešenie sporov, na vynútenie našich zmlúv, na podporu obchodných operácií a na kontinuálne zlepšovanie a vývoj našich služieb. Kde ukladáme informácie pre zlepšovanie našich služieb, robíme zároveň kroky k eliminácií informácií, ktoré by Vás mohli priamo identifikovať a používame len informácie o využívaní našich Služieb vo všeobecnosti, nie na špecifickú analýzu Vašej osobnej charakteristiky.

Napríklad údaje nevyhnutné na účely účtovníctva a daní uchovávame 10 rokov od poskytnutia Služby.

Marketingové informácie: Ak ste sa rozhodli dostávať marketingové emaily od nás, budeme ukladať informácie o Vašich marketingových voľbách po rozumne očakávateľnú dobu od dátumu, kedy ste naposledy využili naše Služby.

Napríklad údaje na účely marketingu uchovávame po dobu 26 mesiacov odo dňa, kedy ste naposledy prejavili záujem o naše Služby.

VAŠE PRÁVA

Právo na prístup

Máte právo na prístup k informáciám, ktoré o Vás spracúvame. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na adrese privacy@bitcoindata.org. Následne Vám poskytneme kópiu Vašich údajov. Na vybavenie Vašej žiadosti môžeme požadovať dodatočné overenie Vašej identity. Následne Vám zašleme elektronickú kópiu, ak nie je vyžadovaný iný formát. Prvú požiadavku na prístup k osobným údajov zariadime bezodplatne, za každú ďalšiu požiadavku si môžeme účtovať administratívny poplatok.

Právo na opravu:

Ak zistíte, že údaje, ktoré o Vás máme nie sú správne, môžete nás kontaktovať, aby sme ich upravili a udržiavali korektné údaje.

Právo na výmaz:

Ak si z akéhokoľvek dôvodu budete priať vymazanie Vašich osobných údajov, môžete nás jednoducho kontaktovať. Niektoré údaje musíme archivovať pre splnenie zákonných povinností, vezmite prosím na vedomie, že takéto údaje nemôžu byť vymazané v zákonom predpísanej lehote.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a my pozastavíme ich spracúvanie ak neexistuje vážny dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

Právo na prenosnosť:

Môžete nás požiadať o získanie alebo prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy a je vykonávané automatizovanými prostriedkami.

Právo na obmedzenie spracúvania:

Môžete nás požiadať o zúženie okruhu účelov, na ktoré spracúvame osobné údaje.

Právo odvolať súhlas:

Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a my ukončíme spracúvanie Vašich osobných údajov v rozsahu poskytnutého súhlasu okamžite.

Právo podať hlásenie Úradu pre ochranu osobných údajov

Máte právo oznámiť národnej autorite pre ochranu osobných údajov akékoľvek pochybnosti o našich spracovateľských aktivitách, ak  sme Vám neposkytli adekvátne vysvetlenie v primeranom čase. Na Slovensku, je národnou autoritou pre ochranu osobných údajov Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava 820 07, tel.02/3231 3220, www.dataprotection.gov.sk

AKO ZÍSKAŤ PRÍSTUP A KONTROLU NAD VAŠIMI ÚDAJMI

Vaše žiadosti a voľby môžu byť limitované v niektorých prípadoch, napríklad ak by vyhovenie Vašej žiadosti odhalilo informácie o inej osobe, alebo ak požiadate o vymazanie informácie, ktorej výmaz nám nedovoľuje zákon alebo máme oprávnený záujem na udržanie takejto informácie.

Prístup, doplnenie a výmaz Vašich údajov: Pre všetky požiadavky z tejto kategórie nás môžete kontaktovať za použitia komunikačných kanálov uvedených v časti „kontaktujte nás“.

Požiadavka na obmedzenie používania Vašich informácií: V niektorých prípadoch nás môžete požiadať o obmedzenie pristupovania, ukladania, používania alebo iného spracúvania Vašich údajov ak si myslíte, že na to nemáme adekvátne práva. Kde ste nám poskytli súhlas na obmedzené použitie, môžete nás kontaktovať a odvolať Váš súhlas, aj keď to nebude mať žiaden efekt na už uskutočnené spracúvanie. Môžete sa tiež odhlásiť z používania Vašich osobných údajov na marketingové účely tým, že nás kontaktujete. Ak dostaneme takúto požiadavku, možno budeme potrebovať čas na jej preverenie a vybavenie. Ak dôjde k omeškaniu alebo sporu o tom, či máme právo na ďalšie spracúvanie osobných údajov, zastavíme akékoľvek ďalšie požívanie Vašich údajov kým nie je požiadavka vybavená alebo spor vyriešený.

Ukončenie komunikácie: Môžete ukončiť prijímanie promočných mailov od nás použitím odhlasovacieho linku, ktorý sa nachádza v každej správe od nás alebo kontaktovaním nás, aby sme Vaše údaje vymazali z našich promočných správ alebo registračnej databázy. Aj po ukončení prijímania našich promočných správ budete naďalej dostávať transakčné správy ohľadom poskytnutých Služieb.

Vypnutie Cookies: Relevantné nastavenia internetového prehliadača na kontrolu Cookies sú opísané v našej Cookies.

Prenosnosť údajov: Prenosnosť údajov je možnosť dostať niektoré Vaše údaje vo formáte, v ktorom ich môžete presunúť od jedného poskytovateľa služieb k inému. V závislosti od kontextu, vzťahuje sa to na niektoré Vaše údaje, no nie na všetky. Ak o informácie požiadate, poskytneme Vám ich v elektronickom súbore s Vašimi osobnými údajmi.

OCHRANA SÚKROMIA DETÍ

Vedome neakceptujeme osobné údaje poskytnuté online od osôb mladších ako 18 rokov. Ak vznikne podozrenie, že by osoba poskytujúca osobné údaje bola mladšia ako 18 rokov, neposkytneme jej naše služby týkajúce sa predaja a nákupu digitálnej meny.

ZMENY

Z času na čas môžeme zmeniť tento dokument. Ak urobíme akékoľvek zmeny, zverejníme ich na tejto stránke a zmeníme „dátum poslednej zmeny“. Ak vykonáme podstatné zmeny tohto dokumentu, oznámime Vám ich priamym spôsobom, buď emailom alebo vyhlásením na našej internetovej stránke.

KONTAKTUJTE NÁS

BITCOIN DATA s.r.o., Močarianska 3, Michalovce 071 01, Slovenská republika, privacy@bitcoindata.org